بوبین

بوبین

آوریل 30, 2019
دستگاه هسته زن دستی ترانس

دستگاه هسته زن دستی ترانس

دستگاه هسته زن دستی ترانس دستگاه های هسته زن دستی ترانس ژاپنی و تایوانی دستگاه های هسته زن دستی ترانس ژاپنی و تایوانی  
آوریل 30, 2019
دستگاه سیم لخت کن اتوماتیک

دستگاه سیم لخت کن اتوماتیک

دستگاه سیم لخت کن اتوماتیک دستگاه سیم لخت کن اتوماتیک
آوریل 30, 2019
دستگاه بوبین پیچ تمام اتوماتیک

دستگاه بوبین پیچ تمام اتوماتیک

دستگاه بوبین پیچ تمام اتوماتیک دستگاه بوبین پیچ تمام اتوماتیک دستگاه های بوبین پیچ تمام اتوماتیک ژاپنی  
آوریل 30, 2019
تولید بوبین

تولید بوبین

تولید بوبین تولید بوبین
آوریل 30, 2019
فروش انواع بوبین

فروش انواع بوبین

انواع بوبین فروش انواع بوبین