سفارش مستقیم
6543007 - 0912

 

نوین
ترانسفورماتور
تولید ترانس تغذیه و مچینگ


تولید انواع ترانس های ولتاژ و جریان تا توان 15000 ولت امپر